DEIMOS / Automatyka na zamówienie klienta
 

Uniwersalny panel pomiarowy jest mikroprocesorowym urządzeniem posiadającym szerokie zastosowanie w zakresie pomiarów temperatur ich kontroli i reakcji na przekroczenie ustalonych progów alarmowych. Dodatkowo może spełniać funkcję zdalnego pulpitu komunikującego się z regulatorami naszej produkcji.

Dzięki uniwersalnemu wyjściu przekaźnikowemu, Deimos może pełnić funkcję termostatu pokojowego współpracującego z wszystkimi dostępnymi na rynku regulatorami temperatury.

W funkcji termometru DEIMOS umożliwia podgląd trzech temperatur ( temperatura w pomieszczeniu + dwie temperatury).

Urządzenie mierzy temperatury z zakresu -30 do 100°C. Dla każdej z temperatur istnieje możliwość nastawy dwóch progów alarmowych, których przekroczenie będzie sygnalizowane w sposób zaprogramowany przez użytkownika. Możliwe sposoby reakcji na przekroczenie progu to: miganie diody od danej temperatury, załączenie pulsującego sygnału dźwiękowego bądź załączenie styku przekaźnika. Miganie diody i sygnał dźwiękowy można zaprogramować jednocześnie dla każdej temperatury, załączenie styku przekaźnika tylko dla jednej z trzech temperatur. Istnieje możliwość dowolnej aktywacji i dezaktywacji poszczególnych alarmów. W przypadku konieczności pomiarów mniejszej ilości temperatur istnieje możliwość programowego wyłączenia danego kanału pomiarowego (dotyczy to temperatury drugiej i trzeciej), temperatura pomieszczenia jest zawsze aktywna.

W funkcji pulpitu DEIMOS komunikuje się z regulatorami Omega i Omega Plus, sterującymi procesem palenia w kotłach na paliwo stałe (funkcja zależna od wersji regulatora ora oprogramowania).
Z poziomu pomieszczenia umożliwia:

  • podgląd temperatury na piecu, jak również temperatury CWU w przypadku Omegi Plus
  • zmianę nastaw temperatury na piecu (i temperatury CWU w przypadku Omegi Plus)
  • kontrolowanie stanu regulatora (regulator w stanie Stop, Start bądź Alarm)

Panel Pomiarowy DEIMOS do prawidłowej pracy potrzebuje napięcia zasilania z zakresu 9 do 12 V AC/DC i prądzie 200mA. W przypadku pracy w funkcji pulpitu napięcie zasilania może być pobierane bezpośrednio z regulatora temperatury ( odległość do 30 m). W przypadku dłuższych połączeń wymagane jest odrębne źródło zasilania i zmiana konfiguracji zworek w module rozszerzenia.

Cena od: 210.00 zł
Formularz zapytania
DEIMOS / Cena: 210.00 zł / szt.
KONTAKT

ELEKTRONIKA FOSTER

Eugeniusz Fengier

Zielona Łąka, ul. Wenecka 2
63 - 300 Pleszew

NIP 617-101-00-37

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00


 

Zakład Elektroniczny FOSTER
Eugeniusz Fengier,
Ryszard Owczarz Sp. J.


Zielona Łąka, ul. Wenecka 2
63 - 300 Pleszew

NIP 617-20-47-203

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Telefony:

Biuro działu handlowego:
tel. 62 74 18 666
fax. 62 74 18 666 wew. 40

Serwis:
tel. 62 74 18 666 wew. 35

(serwis telefoniczny 7:00-16:00 od poniedziałku do piątku)

 

 

 

Kontakt elektroniczny:

Biuro działu handlowego:
biuro@foster-pleszew.com.pl